Sugar Apple Fairy Tale - s01e11

Titulky

That Which Should Be Made

Označit jako zhlédnuté
2023 - AnimeFantazijníRomantický
Sugar Apple Fairy Tale je příběhem z kouzelného světa, kterému od počátků vládly víly, ovšem před pěti sty lety odhalili lidé jejich největší tajemství, vzbouřili se a víly porazili. Nyní světu vládnou lidé a z víl si udělali své otroky, jejichž poslušnost si zajišťují tím, že u sebe vždy mají jedno z vílích křídel, protož právě v něm je ukrytá jejich životní síla.